Nätverkskabel är bäst mellan datorer

I datornätverk kan man välja mellan att använda nätverkskabel eller Wi-Fi för anslutning mellan routers och switchar.

Även om Wi-Fi-standarder uppdateras och hela tiden blir snabbare är nätverkskablar oftast oslagbara för att erhålla stabila och snabba förbindelser mellan datorer. Typiskt är hastigheten i kabelbundna nät idag 1000 Mbit/s medan hastigheten som bäst i Wi-Fi nät oftast är omkring 200 Mbit/s.

Trådlös kommunikation (Wi-Fi) är förvisso smidig, snabb att sätta upp och man slipper kabeldragning. Men det finns oftast följande nackdelar:

  • Väggar/golv/tak och möbler minskar hastighet och räckvidd betydligt i Wi-Fi förbindelser mellan datorer.
  • Wi-Fi är behäftat med säkerhetsrisker. Om man inte använder mycket långa och krångliga lösenord kan en kunnig datortekniker med rätt programvara spionera på din nätverkstrafik och därmed på innehållet i dina Wi-Fi anslutna datorer ”från gatan”. Det tar ofta bara några minuter att ”knäcka” ditt Wi-Fi lösenord.
  • Många använder inte WPA-kryptering alls i sin Wi-FI router, många använder ingen kryptering alls. Då är det i princip vidöppet för den som vill lyssna på trafiken ditt nätverk mellan dina datorer.
  • Hastigheten i Wi-Fi sjunker om flera IT-prylar använder ditt Wi-Fi samtidigt (eller om grannen använder samma frekvenser).

Mitt råd är därför: Om du har möjlighet att ansluta datorer med nätverkskabel till ditt nätverk, använd nätverkskabel. Vi hjälper gärna till både med att konfigurera ditt nätverk och dina Wi-Fi inställningar i routers och datorer. Jag kan även hjälpa till med att ansluta nätverkskablar, även om jag inte sysslar med monteringsarbeten som kräver genomföringar i väggar/golv/tak.

Ställ aldrig om klockan i en IT-pryl när du byter tidszon

Bakgrund

business-257911_640

datuminstallningar3

screenshot-android

 

En gammal vana många har sedan tidigare är att ställa om klockan när man reser utomlands till en annan tidszon. Det fungerade bra med gårdagens klockor som aldrig innehöll någon information om tidszoner och i stort sett bara kunde visa vad klockan är.

Dagens IT-prylar har email, kalendrar etc. som innehåller en mängd tidpunkter. Oftast betraktar sådana system tiden som samma tidpunkt oberoende av i vilken tidszon man befinner sig. Vilken tid som skrivs ut i kalendern är bara en fråga om hur den presenteras för användaren, den s.k. lokala tiden. Därför är det normala att bokade händelser i kalendern visas med olika lokala tider beroende på var man befinner sig. Är man i Finland visar kalendern t.ex. att ett möte som startar i Sverige kl 14 startar kl 15 i Finland. Detta är samma tidpunkt, om man t.ex. ringer upp för ett telefonmöte startar man då mötet samtidigt.

Av detta skäl skall man alltid enbart ändra tidszon, om man överhuvudtaget skall ändra något i tidsinställningarna när man byter tidszoner. Oftast klarar IT-prylarna av att byta tidszon själva, när de får möjlighet att med GPS, Wi-FI eller liknande system avgöra var de befinner sig.

Om man använder en IT-pryl med fel tidszon blir alla bokningar i den elektroniska kalendern inbokade på fel tidpunkt. När man därefter korrigerar tidszonen ligger alla tidigare kalenderhändelser som bokats ”snett” med så många timmar som man tidszonen tidigare låg fel.

Sammanfattning/råd:

  1. Se alltid till att du har rätt tidszon när du börjar använda en IT-pryl.
  2. Låt i första hand IT-prylen själv få ändra tidszon när du reser.
  3. Om IT-prylen inte själv kan sätta rätt tidszon, korrigera tidszonen själv när du reser.
  4. Ändra aldrig ”klockslaget” för att du byter tidszon när du reser.

Var lagras dina email, kalendrar och kontakter?

Idag är det allt vanligare att man använder ”molnet” för att lagra epost, kalendrar och kontakter. Exempel på moln är Apples iCloud, Microsofts outlook.com och Google.

Men handen på hjärtat: Vet du var du sparar dina email, kontakter, kalenderdata… Det som styr detta är de inställningar du gjort för i vilka ”konton” sådant data skall lagras.  Det här är inget som sköter sig själv, har man inte brytt sig finns det en risk att det inte lagras i något moln alls, utan enbart lokalt på den egna datorn/mobilen.

För att man skall kunna få tag i detta data om man byter dator eller mobil gäller det att man vet vilka ”konton” man använt tidigare för att lagra sitt data. När väl datorn eller mobilen blivit förlorad eller stulen är det ofta för sent att i efterhand försöka gissa eller ta reda på vilka konton man använde på den förlorade enheten.

Därför är mitt råd att man med en gång när man köper en ny dator/mobil/surfplatta ser över vilka konton som används för email, kalender-poster och kontakter. Försäkra dig om att du använder ett konto som lagrar ditt data ”i molnet” utanför din egen enhet. Försäkra dig även om att dina uppgifter verkligen synkroniseras i molnet genom att gå in i moln-tjänsten med en webbläsare och kika i epost/kontakter/kalender för molntjänsten/kontot.

Slutligen bör man fundera på vilken molntjänst man vill använda. Vill man ha kvar sitt data om man byter från iOS till Android? I så fall är inte iCloud-konton någon bra idé eftersom dessa enbart fungerar med iOS. Samma sak gäller för Samsung-mobiler. Om man använder Samsungs molntjänst (kalender-kontot brukar heta ”Min kalender”) kan man inte använda molntjänsten om man byter till en iOS-enhet eller till en Android-enhet som inte kommer från Samsung.

Bäst brukar iCloud-konton fungera för iOS-enheter, medan Google-konton brukar fungera bäst på Android-mobiler. Google och Exchange-konton fungerar både för iOS och Android. Med en webbläsare kan man komma åt båda systemen från datorer, men vill man använda datorprogram (t.ex. outlook-programmet) bör man först kolla vad som fungerar. Oftast fungerar både Google och Exchange-konton med datorprogram för hantering av epost, kontakter och kalendrar. Men generellt sett är detta något man bör kontrollera innan man bestämmer sig för vilket konto man vill ha.

Som en nödlösning brukar man ofta kunna exportera data från molntjänsterna för att importera dessa i något annat system. Ibland är detta tidsödande, och ofta blir det fel och problem med sådan export/import. Kanske inte alla fälten i kontaktuppgifterna är kompatibla mellan systemen?

Jag hjälper gärna till med rådgivning och installation av konton på iOS-mobiler, Android-mobiler och datorer. Det brukar gå relativt snabbt att ställa in sådana saker.

Om så kallad ”rensning av virus”

Virus är svåra att rensa bort. Antivirusprogram kan i många fall upptäcka när virus försöker installeras i datorn och förhindra detta. De kan även upptäcka existerande virus i datorn om man gör s.k. virus-scanningar.

De allra farligaste virusen är de som aldrig märks överhuvudtaget, men som ändå stjäl din information utan att du vet om det.

Därför är det ofta omöjligt för antivirusprogram att rensa bort samtliga spår från virus i en infekterad dator. Virus kan bestå av tusentals filer som göms på olika delar i datorns filsystem. Att datorn inte längre beter sig så som den gjorde när man upptäckte viruset (långsam, konstiga felmeddelanden, man hamnar på felaktiga skumma webbplatser när man öppnar webbläsaren) betyder inte att datorn nödvändigtvis är rensad från virus och tryggt kan användas i fortsättningen.

Min mening är att det ett säkrare sätt är att rensa en dator från virus och känna sig trygg är att installera om datorns operativsystem från början, och att man i samband med denna ominstallation rensar hårdiskar helt från sitt innehåll. Grundtanken är att man helst bör installera om hårddiskarna från ett medium utanför datorn (t.ex. en extern hårddisk). Därefter bör man så fort som möjligt aktivera ett bra antivirus-skydd och köra en ”scanning” av hela datorn. Tyvärr är ominstallation av operativsystem något som tar ganska långt tid, och som kräver mycket arbete. Dessutom bör man innan man påbörjar ominstallation vara säker på att man har en kopia av sina användardata (bilder, filmer, dokument etc.) säkerhetskopierade utanför sin dator. Dessa skall ju läggas på efter att datorn ominstallerats.

Ett annat relativt säkert alternativ för att rensa dator från virus är att man använder sig av ett backup-system som tar fullständiga backups av hela datorns hårddisk, så att hela hårddiskens innehåll kan återställas igen från en tidpunkt när man säkert visste att man inte fått in något virus. Även här är det viktigt att backup-mediet från vilken återställning skall ske helst ligger utanför den infekterade datorn. Annars finns det risk att även backup-mediet är infekterat. Det ett existerar bra inbyggt backup-system i Mac-datorer som heter TimeMachine som tar fullständiga backuper. För Windows och Linux är det lite sämre ställt med detta. Där får man ofta använda s.k. image-backup-program som gör en backup av en hel hårddisk.

Jag hjälper gärna till med ominstallationer av datorer. En förutsättning för detta är att du har kvar ursprungliga operativsystem-skivor (t.ex. Windows-skivor) eller något annat media som datorn kan återställas ifrån. Men det blir ofta tidsödande och därför kostsamt att genomföra detta, även om jag tror mig ha rätt kompetens för detta.