Var lagras dina email, kalendrar och kontakter?

Idag är det allt vanligare att man använder ”molnet” för att lagra epost, kalendrar och kontakter. Exempel på moln är Apples iCloud, Microsofts outlook.com och Google.

Men handen på hjärtat: Vet du var du sparar dina email, kontakter, kalenderdata… Det som styr detta är de inställningar du gjort för i vilka ”konton” sådant data skall lagras.  Det här är inget som sköter sig själv, har man inte brytt sig finns det en risk att det inte lagras i något moln alls, utan enbart lokalt på den egna datorn/mobilen.

För att man skall kunna få tag i detta data om man byter dator eller mobil gäller det att man vet vilka ”konton” man använt tidigare för att lagra sitt data. När väl datorn eller mobilen blivit förlorad eller stulen är det ofta för sent att i efterhand försöka gissa eller ta reda på vilka konton man använde på den förlorade enheten.

Därför är mitt råd att man med en gång när man köper en ny dator/mobil/surfplatta ser över vilka konton som används för email, kalender-poster och kontakter. Försäkra dig om att du använder ett konto som lagrar ditt data ”i molnet” utanför din egen enhet. Försäkra dig även om att dina uppgifter verkligen synkroniseras i molnet genom att gå in i moln-tjänsten med en webbläsare och kika i epost/kontakter/kalender för molntjänsten/kontot.

Slutligen bör man fundera på vilken molntjänst man vill använda. Vill man ha kvar sitt data om man byter från iOS till Android? I så fall är inte iCloud-konton någon bra idé eftersom dessa enbart fungerar med iOS. Samma sak gäller för Samsung-mobiler. Om man använder Samsungs molntjänst (kalender-kontot brukar heta ”Min kalender”) kan man inte använda molntjänsten om man byter till en iOS-enhet eller till en Android-enhet som inte kommer från Samsung.

Bäst brukar iCloud-konton fungera för iOS-enheter, medan Google-konton brukar fungera bäst på Android-mobiler. Google och Exchange-konton fungerar både för iOS och Android. Med en webbläsare kan man komma åt båda systemen från datorer, men vill man använda datorprogram (t.ex. outlook-programmet) bör man först kolla vad som fungerar. Oftast fungerar både Google och Exchange-konton med datorprogram för hantering av epost, kontakter och kalendrar. Men generellt sett är detta något man bör kontrollera innan man bestämmer sig för vilket konto man vill ha.

Som en nödlösning brukar man ofta kunna exportera data från molntjänsterna för att importera dessa i något annat system. Ibland är detta tidsödande, och ofta blir det fel och problem med sådan export/import. Kanske inte alla fälten i kontaktuppgifterna är kompatibla mellan systemen?

Jag hjälper gärna till med rådgivning och installation av konton på iOS-mobiler, Android-mobiler och datorer. Det brukar gå relativt snabbt att ställa in sådana saker.