Om så kallad ”rensning av virus”

Virus är svåra att rensa bort. Antivirusprogram kan i många fall upptäcka när virus försöker installeras i datorn och förhindra detta. De kan även upptäcka existerande virus i datorn om man gör s.k. virus-scanningar.

De allra farligaste virusen är de som aldrig märks överhuvudtaget, men som ändå stjäl din information utan att du vet om det.

Därför är det ofta omöjligt för antivirusprogram att rensa bort samtliga spår från virus i en infekterad dator. Virus kan bestå av tusentals filer som göms på olika delar i datorns filsystem. Att datorn inte längre beter sig så som den gjorde när man upptäckte viruset (långsam, konstiga felmeddelanden, man hamnar på felaktiga skumma webbplatser när man öppnar webbläsaren) betyder inte att datorn nödvändigtvis är rensad från virus och tryggt kan användas i fortsättningen.

Min mening är att det ett säkrare sätt är att rensa en dator från virus och känna sig trygg är att installera om datorns operativsystem från början, och att man i samband med denna ominstallation rensar hårdiskar helt från sitt innehåll. Grundtanken är att man helst bör installera om hårddiskarna från ett medium utanför datorn (t.ex. en extern hårddisk). Därefter bör man så fort som möjligt aktivera ett bra antivirus-skydd och köra en ”scanning” av hela datorn. Tyvärr är ominstallation av operativsystem något som tar ganska långt tid, och som kräver mycket arbete. Dessutom bör man innan man påbörjar ominstallation vara säker på att man har en kopia av sina användardata (bilder, filmer, dokument etc.) säkerhetskopierade utanför sin dator. Dessa skall ju läggas på efter att datorn ominstallerats.

Ett annat relativt säkert alternativ för att rensa dator från virus är att man använder sig av ett backup-system som tar fullständiga backups av hela datorns hårddisk, så att hela hårddiskens innehåll kan återställas igen från en tidpunkt när man säkert visste att man inte fått in något virus. Även här är det viktigt att backup-mediet från vilken återställning skall ske helst ligger utanför den infekterade datorn. Annars finns det risk att även backup-mediet är infekterat. Det ett existerar bra inbyggt backup-system i Mac-datorer som heter TimeMachine som tar fullständiga backuper. För Windows och Linux är det lite sämre ställt med detta. Där får man ofta använda s.k. image-backup-program som gör en backup av en hel hårddisk.

Jag hjälper gärna till med ominstallationer av datorer. En förutsättning för detta är att du har kvar ursprungliga operativsystem-skivor (t.ex. Windows-skivor) eller något annat media som datorn kan återställas ifrån. Men det blir ofta tidsödande och därför kostsamt att genomföra detta, även om jag tror mig ha rätt kompetens för detta.

Kommentera